Tema: Industri

Lågkonjunktur, indragningar och nedläggning av fabriker är just nu en verklighet för många. Även de ”största” får säga upp personal och göra stora omstruktureringar.

Klickbar bild /Amanda

Julie                   Akson

Annonser