”Cogito, ergo sum” – Jag tänker, alltså finns jag  Källa: René Descartes

Att se trä som fått utså vädrets växlingar och människans ovarsamhet, mister inte sin skönhet. Trä blir vackrare ju äldre det blir. När trädet fälls blir ofta stubben kvar.


Klickbara Bilder /Amanda

Annonser