”Alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var livet.”

Källa: Okänd

”All these days that came and went not, I knew that it was life”

Source: Unknown

Annonser