Tema: Fynd

Klickbar Bild/Amanda

Fynd skrev Pressen

Ensam, tänket jag och rädd

Inte liknar han en Mandarin And

Vad långt du har färdats

Så många många mil

Julie                   Akson

Annonser