Tema: Bortskämd

Klickbar Bild /Amanda

Såg jag sett rätt?  Ja visst …

Låg det en hund i optikerns skyltfönster

Han äter säkert ur en guldskål

Leende går jag vidare

Julie                   Akson

Annonser