70x40Klicka på Logotypen så ser du flera huvuden

Insekter är intressanta att fotografera och de ser ibland riktigt otäcka ut.

Klickbara Bilder /Amanda

Ett huvud kan vi se från olika håll

En blick … kan vi se om ansiktet är vänt emot oss

Även då kan ögonen vara svår att tyda

Annonser