Tema: Stora vida världen

Vår stora värld är ojämlik

Och alla har inte samma förutsättningar

Många behöver stöd av den som kan ge

Klickbar Bild /Margareta

Julie                   Akson

Annonser