Tema: Raseri

Du visade med hela ditt väsen

Att jag inte var välkommen

Du var rasande då jag kom för nära

Dina små ungar skyddade Du väl

Klickbar Bild /Margareta

Julie                   Akson

Annonser