Tema: Gammal eller Snirklig

Förr var allt i perfekt ordning. Nu var det mesta i en salig röra

Han hittade inte längre sina saker och undrade vem som

plockade bland dem när han sov. Har han blivit glömsk …

Klickbar Bild /Margareta

Julie                   Akson

Annonser