Tema: Skräp eller Skatt

Sliten och gammal kistan står i ett förfallet hus

Dit kan jag inte komma in. Vad finns under locket?

Hemligheter, skräp eller är det en skatt?

Klickbar Bild /Margareta

Julie                   Akson

Annonser