Tema: Manna från himlen

Israels folk fick manna från himmelen

Ett bröd så de inte skulle svälta ihjäl

Den första snön som föll såg ut som gryn

På ett grönt uppdukat fat

Då tänkte jag på Moses och Israels folk

Klickbar Bild /Margareta

Julie                   Akson

Annonser