Tema: Spänning, Thriller eller Skrämmas

Ingen visste vad som hade hänt

Ledtrådarna ledde ingen stans

Utredningen lades ner

En olustig känsla stannade kvar

Klickbar Bild /Margareta

Julie                   Akson

Annonser