Tema: Kostym

Det kändes ovant och stelt

Man samtidigt en lycka

Över sina löften och varandra

Klickbar Bild /Margareta

Julie                   Akson

Annonser