Tema: Författare

Sven Delblanc serie om Hedebyborna handlar om personer från Västerljung och Trosa. Hur de bodde och verkade. Stadsporten är den sista boken i serien. Några hade då flyttat in till Södertälje.

Klickbara Bilder /Margareta

Julie                     Akson


Annonser