Tema: Patriotisk

Hjalmar Brandting  finns i många städer, tre gånger stadsminister

Folkparken är nedlagd, nu står han bland villorna och blickar ut.

Klickbar Bild /Margareta

Julie                     Akson

Annonser