Tema: Fotografi

Torka tåren på din kind, låt en öm hand hjälpa dig.

Klickbar Bild /Margareta. Jag har fixat 365 teman 2009.

Poesiböckerna som jag skrev i när jag växte upp kom jag att tänka på.

”Sist i boken vill jag pränta att du är en duktig jänta” .

Nu ska jag se hur många dubbletter jag har, om någon blivit fel.

Julie                     Akson

Annonser